Anlita IT-konsult vs att anställa?

Anlita IT-konsult vs att anställa? I en föränderlig bransch, där det går snabbt i utvecklingen, kan det finnas en stor fördel att använda sig av en konsultfirma när de kommer till att ta in personal. Många IT-chefer ställer sig frågan, anställa eller anlita IT-konsulter? Här har vi listat fyra fördelar med att anlita en konsult. […]